Saturday, May 3, 2014

Recover Deleted partitions Files..?

तपाई ले mistakenly कुनै Files or IMP files भएको Partition Delete गर्नु भयो । अनि त्यो files recover गर्न लाई, कुन चै Software ले recover गरे मा files हरु recover हुन्छ भन्ने कुरा मा confuse भए मा,, तल दिए को लिंक link मा click गरि EaseUS Data recovery भन्ने software Download गर्नु होला ।

No comments:

Post a Comment